ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงแรกจากหน้าโรงแรมซีเคร็ทคริฟ ถ.ป่าตอง-กะรน ถึง วงเวียนกะรน ช่วงที่ 2 จากบริเวณวงเวียนกะรนถึงหน้าวัดกะรน ไปตามถนนปฏัก ซ.โรงแรมชูก้า มาริน่าอาร์ต,ซ.โรงแรมเซนทาร่า กะรน,ซ.ปฏัก 13,ซ.ปฏัก 22,และซ.ปฏัก 20,
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตองจะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พื้นที่ไฟดับ จากหน้าโรงแรมซีเคร็ทคริฟ ถ.ป่าตอง-กะรน ถึง วงเวียนกะรน ดับไฟเวลา 09.00-10.00 และเวลา 16.00-17.00 น. พื้นที่ไฟดับจากบริเวณ วงเวียนกะรนถึงหน้าวัดกะรน ไปตามถนนปฏักทั้งฝั่งซ้ายและขวา,ซ.โรงแรมชูก้ามาริน่าอาร์ต,ซ.โรงแรมเซนทาร่า กะรน,ซ.ปฏัก 13,ซ.ปฏัก 22,และซ.ปฏัก 20, เวลา 09.00-17.00 น.ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
22/11/2562 09:00
22/11/2562 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ประเดิม ฮั่นโท้น