ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย18 มิตรสัมพันธ์ บริเวณสี่แยก
เพื่อทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด