ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าศาลา ซ.4 (ไฟเกษตร) ม.11 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านท่าศาลา ซ.4 (ไฟเกษตร) ม.11 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 วัน
ได้แก่ วันที่ 8 และ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
10/02/2564 08:30
10/02/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด