ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 90 ต้น งานปรับปรุงเปลี่ยนสายเปลือย เป็นสายหุ้มฉนวน เคเบิลอากาศ 185 ต.มม
ระยะทาง 6 กม. ไลน์ ฟีดเดอร์ 4 จาก 4R-01 ถึง SF6 ชั่วคราว
03/11/2563 09:00
30/11/2563 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด