ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยร่วมสุข ถึง ใต้ทางด่วนทั้งหมด ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี [กฟจ.ปทุมธานี 2]
มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟ
01/02/2563 08:30
01/02/2563 16:30
กฟฟ.ปทุมธานี2
02-019-5792-3
จิรวัฒน์ เจริญมงคล