ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านภูมิซรอล ถึง บ้านด่าน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมตัดต้นไม้ไกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
02/08/2564 08:30
02/08/2564 17:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394,045-663082
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด