ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่ออิฐ
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและสับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
บริเวณที่ 1 เวลา 09.00–10.00 น. และ 16.00–17.00 น.
-หน้าอนามัยบ้านบ่ออิฐ ถึง สามแยกบ่ออิฐ(ชายทะเล)
-ชายหาดบ่ออิฐ ถึง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8
-หน้าบริษัทแปซิฟิก ถึง โรงงานกำจัดขยะ(เทศบาลเขารูปช้าง)
บริเวณที่ 2 เวลา 09.00 – 17.00 น.
- สามแยกบ่ออิฐ (ฝั่งซ้าย) ถึง หมู่บ้านสิริธารา อามันดา(บ่ออิฐ)
07/09/2564 09:00
07/09/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1