ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอีเก้ง อ.พนา ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้คร่อมไลน์
16/07/2564 09:00
16/07/2564 16:30
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด