ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งแฝก ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องดับไฟบริเวณบ้านทุ่งแฝก ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวกรณีมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการเครื่องปั่นไฟสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 037-455451 ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
20/02/2564 09:00
20/02/2564 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด