ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางเข้าสุสานบ้านดอยสะเก็น จนสุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เนื่องด้วยในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณทางเข้าสุสานบ้านดอยสะเก็น จนสุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
11/06/2564 09:00
11/06/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด