ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านตรอกม่วง (ซอยข้างโรงเรียนบ้านสาคู) ถึง โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านตรอกม่วง (ซอยข้างโรงเรียนบ้านสาคู) ถึง โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูงบริเวณบ้านตรอกม่วง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ คุณสุรพงศ์ ปัญญาไวย์, บริษัท เอ เอส พร็อพเพอร์ตี้ฯ จำกัด, บ้านตรอกม่วง, ห้องเช่า นายภิญโญ ประทีป ณ ถลาง, นางธัญญรัศม์ เมาเธอร์, นายณรงค์ อยู่เย็น, บริษัท ดีนามิคคอนฯจำกัด (วิลล่า ในทอน), บ้านพักนางตรีนุช ประทีป ณ ถลาง, ห้องเช่านายศุภชัย อังศิริกุล, นางจันทร์ กิ้นบุราณ์, บจก.เอส เอ ที ดี เวลล๊อปเม้นท์, บริษัท ดราก้อนฟลาย จำกัด, นายนที เหล่าวัฒนาทรัพย์, บ้านพักตากอากาศนายทวี งานทวี และโรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan TrokMuang (Soi next to Baan Sakhu School) to Phuket Marriott Hotel Resort and Spa Moo 3 Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 27 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
27/04/2565 09:00
27/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร