ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 7 บ้านเขาถ้ำเพดาน ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , วัดเขาถ้ำกระเด็น , วัดหนองไม้แดง ,โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ หมู่ 16 บ้านบ่อใหม่ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรองรับโหลดในอนาคตที่เกิดขึ้นและลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว ใน วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. และ 16.00 – 16.30 น. บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้แดง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 7 บ้านเขาถ้ำเพดาน ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , วัดเขาถ้ำกระเด็น , วัดหนองไม้แดง ,โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
17/05/2562 08:30
17/05/2562 16:50
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด