ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าทีโอที ถึง ซอยสุระนารายณ์ 33 (ซอยสถานีรถไฟ)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เข้าไลน์จริง ตั้งแต่หน้าบริษัททีโอทีจนถึงซอยสุระนารายณ์ 33 (ซอยสถานีรถไฟ) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณหน้าทีโอที ถึงซอยสุระนารายณ์ 33 (ซอยสถานีรถไฟ) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
14/11/2563 08:30
14/11/2563 14:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ