ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักและดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ไลน์แรงสูง บริเวณบ้านวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
27/09/2562 09:00
27/09/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ