ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านหนองสะเต็ง ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
น อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

โซน (A)
เวลา 08.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 17.00 น.
1. ปั้มน้ำมัน PT ตำบลกำแพง
2. บ้านหนองสะเต็ง ตำบลกำแพง
3. ฟาร์ม มงคล ตำบลกำแพง
4. ปิยะพันธุ์ ฟาร์ม ตำบลกำแพง

โซน (B)
เวลา 08.00 - 17.00 น.
1. วีรศักดิ์ คาร์แคร์ ตำบลกำแพง
2. ทวีคูณสตีล ค้าเหล็ก ตำบลกำแพง
3. ร้อยแก้ว เนื้อย่างเกาหลี ตำบลกำแพง
4. ปั้มน้ำมันเล็ก (บริเวณแยกไปบ้านสระภู) ตำบลกำแพง

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว
24/05/2565 08:00
24/05/2565 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295 , 045691606
สันติภาพ มิระสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ดับไฟ