ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านลาน ต.ม่อนปิ่น
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ซอยข้างโรงสีข้าวบ้านลาน ถึง ปลายสาย
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์