ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.9 ม.10 ต.เที่ยงเเท้,ม.1 ต.โพงาม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่ หมู่ 9 หมู่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ และ หมู่ 1 ตำบลโพงาม เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าโดยจะดำเนินการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
16/07/2563 09:00
16/07/2563 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด