ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองผ้าอ้อม หมู่12, บ.โนนชาด หมู่5,8,15, บ.สร้างแก้ว หมู่3,13, บ.โคกกลาง หมู่4, บ.คำไผ่ หมู่6, บ.พรสวรรค์ หมู่10 และบ.ดงคำพัฒนา หมู่11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูง
14/01/2564 09:00
14/01/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด