ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดโพสะ หม้อแปลงพีอีเอ 52-004397 ขนาด 160 เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
21/05/2562 11:00
21/05/2562 12:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง
2แผนผัง