ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณหน้าโรงแรม กฤษฏาอินน์ - หน้าวัดเลียบ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
23/11/2564 07:30
23/11/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด