ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโค้งเจริญ หมู่ 5 ฝั่งโรงเรียนโค้งเจริญเก่า ( บางส่วน ) ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณบ้านโค้งเจริญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ. และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วันเวลา และ บริเวณที่ดับไฟ
วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณที่
- บริเวณบ้านโค้งเจริญ หมู่ 5 ฝั่งโรงเรียนโค้งเจริญเก่า ( บางส่วน ) ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
29/01/2564 08:30
29/01/2564 16:30
กฟอ.ทุ่งเสลี่ยม
055659311
จินตนา ปิ่นทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ