ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดใหม่คลองหอม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณ หน้าวัดใหม่คลองหอม จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30น.ถึง 09.00น. และ เวลา 11.30 น. ถึง 12.00 น. บริเวณ สามแยกคลองยาง ทั้ง 2 ฝั่งถนน , กรมบังคับคดี , ประปาภูมิภาค , โรงงานก๋วยเตี๋ยว น.นิตย์ , โรงงานคอนกรีตซีแพค , ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ถึง โรงงานก้วงไถ่

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. บริเวณ ฝั่งโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ , ถนนศรีสัชนาลัย ซ.19 , ร้านหนึ่งอุปกรณ์ก่อสร้าง , ประปาหมู่บ้านคลองหอม ถึง วัดใหม่คลองหอม

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
13/01/2565 08:30
13/01/2565 12:00
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ