ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนกาญจนวนิช หน้าบริษัทแอมเวย์ ถึง หน้าร้าน พี เอส เซอร์วิส ฝั่งซ้าย
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ เปลี่ยนเสา ขนาด 14.030 ม. ต้นDDE ชำรุด และ สับเปลี่ยน SF6 Lowgass
22/05/2562 09:00
22/05/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ