ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าต้นเกี๋ยง ตำบลสันติสุข บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บ้านท่าต้นเกี๋ยง - บ้านป่าตึง
07/10/2564 08:00
07/10/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด