ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพุขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองยาว วัดเขาบัวขาว ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณ บ้านพุขมิ้น หนองยาว หมู่ 6 สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการ ปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อได้โดยตรง กับผู้ควบคุมงาน นายอนุกูล เจียมเงิน พนักงานช่าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ได้ที่เบอร์มือถือ 06-3974-6517
14/05/2563 09:00
14/05/2563 16:00
กฟอ.ตากฟ้า
0861262936 / 056241509 /PEA CALL CENTER 1129
ณัฐพล แจ้งเอี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ