ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ โรงเรียนหนองหูช้าง ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ .บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณ โรงเรียนหนองหูช้าง ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ .บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
04/02/2561 09:00
04/02/2561 16:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด