ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มิเตอร์ต่อแดน จอมทอง ถึง แม่วาง
สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด มิเตอร์ต่อแดน จอมทอง-แม่วาง
27/05/2564 08:30
27/05/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง