ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงไทย ฝั่งตรงข้าม อบต.นาทุ่ง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง ข้ามถนน บริเวณ บ้านดงไทย ฝั่งตรงข้าม อบต.นาทุ่ง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ บ้านดงไทย ฝั่งตรงข้าม อบต.นาทุ่ง ถึงโค้งบ้านดงไทย(ท้ายบ้าน) , สี่แยกซอย 9 ทางไปสุโขทัย, บ้านน้ำด้วน , โรงเรื่อยไม้วราภรณ์

และ ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และ เวลา 16.00-16.30 น.
บริเวณ สามแยกป่าข่อยทางไปสนามบิน , ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ , ร้านกุ่ยพาณิชย์ , ชุมชนบริเวณ อบต.วังไม้ขอน
29/04/2565 08:30
29/04/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 29 เม.ย.65 F4,6