ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.บางบาล
การไฟฟ้าอำเภอเสนามีความประสงค์จำดับกระไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสี่แยกกำแพงแก้ว-อำเภอบางบาล
27/08/2563 08:30
27/08/2563 16:30
สนง.เขต ก1 อยุธยา
0811787932
วัฒนา รอดขำ
ลำดับดาวน์โหลด