ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ถึง บ้านบ่อระกำ
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
22/07/2564 09:00
22/07/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074330133
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ผัง