ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
งานปรับปรุงฯ ปักเสา 14.30 ม. บริเวณ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
08/07/2564 08:30
08/07/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ