ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากสี่แยกสะพานดำ ถึง สี่แยกร้านวีทีแหนมเนือง ถนนโพศรี ฝั่งทิศเหนือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
31/07/2562 13:00
31/07/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด