ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านวิจิตรา,หมู่บ้านทิพวรรณ,หมู่บ้านแสนสุข,หมู่บ้านสุขศิริ ถึงปัีมเอสโซ่
แจ้งประชาสัมพันธ์วันที่? 20? ก.ย..63? เวลา? 08.30-17.00น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง *บริเวณหมู่บ้านวิจิตรตรา ทิพวรรณ หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านสุขศิริ ถึงปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ก่อนทางเข้าเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่? อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที *ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ*
สอบถามข้อมูลเบอร์037455451?ครับ??
20/09/2563 09:00
20/09/2563 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด