ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 16 , 18 , 22
ดับไฟเชื่อมสายแรงสูง เชื่อมฮอทไลน์แคล้มป์ จ่ายไฟหม้อแปลง
25/05/2564 09:00
25/05/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด