ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง
ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง เวลา 13.00-16.00 น. โดยประมาณ
17/01/2565 13:00
17/01/2565 16:00
กฟจ.ลำพูน
0806765914
เอกชนะ คาน
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านศรีชุม