ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองขาม หมู่ 15 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
14/11/2564 09:00
14/11/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว