ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพหลโยธิน (ฝั่งทิศตะวันออก) ตั้งแต่บริเวณบ้านแม่กาหนองแก้ว ถึง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา ทั้งหมด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/10/2560 08:30
28/10/2560 16:30
กฟจ.พะเยา
054-449528
ธิติพงษ์ จุมปา
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณพื้นที่ไฟดับ