ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. ต.ขะยูง 2. ต.โพธิ์ชัย 3. ต.รังแร้ง 4. ต.โคกหล่าม
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้า ไลน์บ้านโนนใหญ่ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รื้อถอนอุปกรณ์ และ เปลี่ยนแปลงผังการจ่ายไฟ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในการดับไฟ ดังนี้

??1. ต.ขะยูง : บ.กลาง, ร.ร.บ้านกลาง, บ.กระเบา, บ.ขะยูง, รพ.สต.บ้านขะยูง, ร.ร.บ้านขะยูง, บ.หนองแคน, บ.เนียม

??2. ต.โพธิ์ชัย : บ.โนนใหญ่, ร.ร.บ้านโนนใหญ่, บ.จำปา, บ.โต๊ะ, บ.บอนใหญ่, ร.ร.บ้านบอนใหญ่, บ.ดง-ก่อ, บ.สะเดา-หนองคู, บ.บอนน้อย, บ้านโนนกอง

??3. ต.รังแร้ง : บ.โคกสะอาด, บ.ขี้เหล็ก, บ.ขี้เหล็กพัฒนา, ร.ร.บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา, บ.สะออน, บ.รังแร้ง, บ,หนองนดเจ่า, รพ.สต.รังแร้ง, บ.ผึ้ง, ร.ร.บ้านผึ้ง, บ.ค้อ, บ.ซำ, ประปาบ้านซำ, ร.ร.บ้านค้อ, บ.เพ็ก, บ.โนน บ.เพ็กน้อย

??4. ต.โคกหล่าม : ร.ร.บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ, บ.เหงี่ยง, ร.ร.โคกหล่ามวิทยา, บ.กระจ๊ะ

PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ??

12/06/2563 09:00
12/06/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไป