ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนรัตนอุทิศ ตั้งแต่ แยกถนนโชคสมาน 5 ซอย 7 ถึง หน้าแฟลตน้องรัก ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บริเวณ ถนนจันทสุวรรณ , ซอยเลื่อนอนุสรณ์ , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 1 – ซอย 15 . ถนนรัตนอุทิศ ซอย 15/1 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 16 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 16/1 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 17 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 17/1 , ถนนรัตนอุทิศ ซอย 18 – 21 , ถนนโชคสมาน 5 ซอย 8 - ซอย 11และ ถนนโชคสมาน 5 ซอย 13 - ซอย 15
12/11/2562 09:00
12/11/2562 13:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ