ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
พาดสายแรงสูง(SAC ขนาด 185 ต.มม.)จำนวน 800 ม.จำนวน 3 เส้น
11/05/2562 09:00
11/05/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด