ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้วถึงหน้าวัดใหม่ราษฎร์นุกูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าและพาดสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้วถึงหน้าวัดใหม่ราษฎร์นุกูล พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่ตลาดริมน้ำสะพานหลักสามหน้าธนาคารกสิกรไทย,ทีเอ็มบีธนชาติ,ซอยข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว,อาคารพาณิชย์ข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว
2.ที่จัดสรรซอยไปรษณีย์,เซเว่นหน้าไปรษณีย์,อพาร์ทเม้นรุ่งฟ้าลากูน,ที่จัดสรรตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐ,ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงรงค์,ซอยทีโอที,ถนนหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาถึงสะพานข้ามคลองแพ้วเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว
22/05/2565 08:00
22/05/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220522-1