ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางค่ายกำเเพงเพชรอัครโยธิน ม.พัธนชัย ม.ณัฐยา ทั้งซอย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณปากทางค่ายกำเเพงเพชรอัครโยธิน ม.พัธนชัย ม.ณัฐยา ทั้งซอย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
08/09/2562 08:30
08/09/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด