ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นเลี่ยงเมืองเลยอู่วิเชียร-หน้าสถานีสุพรรณบุรี2
พาดสายแรงสูง
26/05/2565 08:00
26/05/2565 17:18
กฟจ.สุพรรณบุรี
035535167-8
ธนากร สุวรรณประทีป
ลำดับดาวน์โหลด