ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแวงเดิด ถึง บ้านเลา
-พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 185 ต.มม. จำนวน 1 วงจร 0.600 วงจร-กม.
-ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง จำนวน 40 ชุด
-ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 2 กม.
16/05/2562 09:00
16/05/2562 16:00
กฟอ.หนองวัวซอ
093-254-1540
ณัฐวุฒิ ศรีมงคล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟปฏิบัติงาน 16 พ.ค. 62