ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 1 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
งานปรับรุง ระบบจำหน่าย บ้านสาริกา ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท
25/04/2561 09:00
25/04/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด