ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.2ต.คลองมะเดื่อ (ซ.โรงน้ำเเข็งหมอเสริฐ)
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ ม.2ต.คลองมะเดื่อ (ซ.โรงน้ำเเข็งหมอเสริฐ) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายเเรงต่ำ
29/01/2564 09:00
29/01/2564 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด