ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปิยะพร
1.พาดสาย 50 SAC ระยะ 30 เมตร
2.เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา
3.เชื่อมระบบจำหน่ายแรงสูง
16/11/2564 09:00
16/11/2564 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด