ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านสันปูเลย - ปากทางเข้านิคมฯ 2
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ บริเวร ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ฝั่งขาขึ้น ตั้งแต่ ปากทางเข้าบ้านสันปูเลย - ปากทางเข้านิคมฯ 2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
24/07/2565 08:00
24/07/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด