ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 , บ้านบึงลูกนก หมู่ที่ 9 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 , บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 12 , บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ปรับปรุงงานบ้านนาถัง - บ้านหนองทอง ช่วงที่ 1 บริเวณหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมีบ้านบ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 , บ้านบึงลูกนก หมู่ที่ 9 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 , บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ 12 , บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัส ที่ 3 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
03/09/2563 09:00
03/09/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟฯ 3 กย. 63