ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ถึง หลังทางลัดออก อบต.คลองมะเดื่อ
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
29/01/2562 09:00
29/01/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด